Centrum informacyjne CFT: zawsze otwarci na nowe pomysły

Możliwości, jakie oferują nam najnowsze technologie, ciągle się zmieniają. Zmieniamy się i my – chętnie informujemy zainteresowane osoby na bieżąco o naszych działaniach i aktualnie realizowanych projektach.

// CFH Group: High-Quality Ventilation Equipment for Mining and Tunneling //

Magazyn  German-Australien Business News z AHK
(Wydanie  4/2019) - angielski

Pobierz plik PDF

//CFT GMBH z powodzeniem realizuje projekty klimatyzacji//

Czasopismo Zasoby Geologiczne (Wydanie 4/2018)
angielski

Pobierz PDF

Pobierz plik PDF

//CFT GMBH z powodzeniem realizuje projekty klimatyzacji//

Czasopismo Zasoby Geologiczne (Wydanie 4/2018)
niemiecki

Pobierz PDF

Pobierz plik PDF

//redukcja zawieszonego pyłu węglowego //

Dobór wentylacji pomocniczej z odpylaczem mokrym (12/2016) angielski

Do artykułu online

// CFT projekt w West Connex w Sydney //

Magazyn GeoResources (wydanie 2/2017)
angielski

Pobierz plik PDF

// CFT przegląd projekt Tunel Gottharda //

Magazyn Infrastruktur und Tunnelbau (wydanie 2/2016)
niemiecki

Pobierz plik PDF

// CFT projekt w West Connex w Sydney //

Magazyn GeoResources (wydanie 1/2017)
niemiecki

Pobierz plik PDF

// CFH profil firmy //

Magazyn Tunnels (wydanie 2017)
francuski/angielski

Pobierz plik PDF

// CFH profil firmy //

Magazyn CIHD (wydanie 33, kwiecień 2017)
chiński

Pobierz plik PDF

// CFH profil firmy //

Magazyn CIHD (wydanie 33, kwiecień 2017)
niemiecki

Pobierz plik PDF